Lege oharra

XEDEA

Lege-ohar honek TTITTEMERU S.L. (aurrerantzean, HERRIKO TABERNA) titularra den www.herriko.eus  webgunearen erabilera eta erabilera arautzen ditu.

HERRIKO TABERNAren webgunean nabigatzeak ERABILTZAILE izaera ematen dio HERRIKO TABERNAri, eta berekin dakar erabat eta inolako erreserbarik gabe onartzea lege-ohar honetan argitaratutako baldintza guztiak, eta ohartaraztea baldintza horiek aldatu ahal izango direla HERRIKO TABERNAk aldez aurretik jakinarazi gabe; kasu horretan, ahalik eta lasterren argitaratu eta jakinaraziko dira.

Horregatik, komeni da edukia arretaz irakurtzea webgune honetatik eskaintzen diren zerbitzuak eta informazioa eskuratu eta erabili nahi izanez gero.

Gainera, erabiltzaileak webgunearen erabilera zuzena egin beharko du legeekin, fede onarekin, ordena publikoarekin, trafikoaren erabilerekin eta lege-ohar honekin bat etorriz, eta HERRIKO TABERNAren edo hirugarrenen aurrean erantzungo du betebehar hori ez betetzearen ondorioz sor daitezkeen kalte-galeren aurrean.

Baimendutakoa ez den beste edozein erabilera espresuki debekatuta dago, eta webgunearen jabeak edozein unetan ukatu edo kendu ahal izango du sarbidea eta erabilera.

IDENTIFIKAZIOA

TTITTEMERU SL enpresak, Informazioaren Gizartearen Zerbitzuei eta Merkataritza Elektronikoari buruzko uztailaren 11ko 34/2002 Legea betez, honako identifikazio-datu hauek ematen ditu:

Titularra: TTITTEMERU S.L.
Izen komertziala: HERRIKO TABERNA de IRUÑA
IFZ: B71390736
Telefonoa: 948 22 28 28
Helbidea: Karmen kalea 34 31001 Iruñea, Nafarroa.
Enpresaren erregistro-datuak:

  1. – KOMUNIKAZIOAK

Gurekin komunikatzeko, zure eskura jartzen ditugu jarraian zehazten ditugun harremanetarako bitartekoak:

Tel.: 948 22 28 28

Emaila: herriko@herriko.eus

Posta helbidea: Karmen kalea 34 31001 Iruñea, Nafarroa.

Erabiltzaileen eta HERRIKO TABERNAren arteko jakinarazpen eta komunikazio guztiak eraginkortzat joko dira, ondorio guztietarako, aurretik zehaztutako edozein bitartekoren bidez egiten direnean, telefonoa izan ezik.

  1. EDUKIA

HERRIKO TABERNAk, www.herriko.eus  web gune honen bidez, enpresari buruzko datu interesgarriak ematen ditu, baita gure jarduerarekin lotutako informazioa, berriak edo web-zerbitzuak ere. Informazio hori 2020ko urriaren 27an argitaratu zen unean indarrean zegoena da.

HERRIKO TABERNAk arreta berezia jartzen du webguneko informazioa zehatza eta zehatza izan dadin, aldizka eguneratuz eta akatsak detektatu bezain laster zuzenduz. Hala eta guztiz ere, ezin du bermatu informazioa eguneratuta egotea eta une oro akatsik ez egotea.

Webgune honetan argitaratutako informazioa informatiboa baino ez da.

  1. SARTZEKO ETA ERABILTZEKO BALDINTZAK

Webgunea eta bere zerbitzuak sarrera librekoak eta doakoak dira. Hala ere, HERRIKO TABERNAk bere webgunean eskaintzen dituen zerbitzu batzuen erabilera baldintza dezake dagokion formularioa bete ondoren.

Erabiltzaileak webguneko inprimakietan jakinarazten dituen datu guztien benetakotasuna eta gaurkotasuna bermatzen ditu, eta berak bakarrik izango du egiten dituen adierazpen faltsu edo zehaztugabeen erantzukizuna.

Erabiltzaileak berariaz hitz ematen du HERRIKO TABERNA edukiak eta zerbitzuak behar bezala erabiliko dituela eta ez dituela erabiliko, besteak beste, honako hauetarako:

• Eduki delituzkoak, bortitzak, pornografikoak, arrazistak, xenofoboak, iraingarriak, terrorismoaren apologiakoak edo, oro har, legearen edo ordena publikoaren aurkakoak zabaltzea.

• Sarean birus informatikoak sartzea edo HERRIKO TABERNAren edo beste pertsona batzuen dokumentu elektronikoak, datuak edo sistema fisiko eta logikoak aldatzeko, hondatzeko, eteteko edo horietan erroreak edo kalteak sor ditzaketen jarduerak egitea; baita beste erabiltzaile batzuei webgunera eta haren zerbitzuetara sartzea oztopatzea ere, webguneak bere zerbitzuak emateko erabiltzen dituen baliabide informatikoen kontsumo masiboaren bidez.

• Beste erabiltzaile batzuen posta elektronikoko kontuetara edo HERRIKO TABERNAren edo hirugarrenen sistema informatikoen eremu mugatuetara sartzen saiatzea eta, hala badagokio, informazioa ateratzea.

• Jabetza intelektualeko edo industrialeko eskubideak urratzea, eta HERRIKO TABERNAren edo hirugarrenen informazioaren konfidentzialtasuna urratzea.

• Beste edozein erabiltzaileren identitatea ordeztea.

• Edukiak erreproduzitzea, kopiatzea, banatzea, herritarren eskura jartzea edo beste edozein komunikazio mota, eraldatzea edo aldatzea, kasuan kasuko eskubideen titularraren baimena izan ezean edo hori legez baimenduta egon ezean.

• Publizitaterako datuak biltzea eta edozein motatako publizitatea eta edozein komunikazio bidaltzea, salmentarako edo izaera komertzialeko beste batzuetarako, aldez aurretik eskatu edo baimendu gabe.

JABETZA INTELEKTUALA

HERRIKO TABERNA da webgune honen jabetza intelektuala eta industriala ustiatzeko eskubideen titularra, eta dagokion lizentzia du. Bertako eduki guztiak, diseinu grafikoa, iturburu-kodea, logoak, testuak, grafikoak, ilustrazioak, argazkiak eta webgunean agertzen diren gainerako elementuak barne, kontrakoa adierazi ezean, HERRIKO TABERNAren titulartasun esklusibokoak dira.

Erabiltzailea sartu eta nabigatzeak ez du esan nahi, inola ere, webgunearen jabeak bere webgunearekin eta bertan eskainitako zerbitzuekin zerikusia duen beste edozein eskubideri uko egin, eskualdatu, lizentzia eman edo eskubide horiek osorik edo partzialki laga dituenik.

Ondorioz, ezin dira ezabatu, saihestu edo manipulatu egile-eskubideen abisua (“copyright”) eta HERRIKO TABERNAren edo haren titularren eskubideak identifikatzeko edukietan txertatutako beste edozein datu, ez eta babesteko gailu teknikoak, hatz-markak edo edukietan sar daitezkeen informazio- eta/edo identifikazio-mekanismoak ere.

Era berean, debekatuta dago www.herriko.eus  orrian jasotako eduki guztiak edo batzuk helburu publiko edo komertzialetarako edozein modutan aldatzea, kopiatzea, berrerabiltzea, ustiatzea, erreproduzitzea, jendaurrean komunikatzea, bigarren argitalpenak edo hurrengoak egitea, fitxategiak kargatzea, postaz bidaltzea, transmititzea, erabiltzea, tratatzea edo banatzea, HERRIKO TABERNAren berariazko eta idatzizko baimenik ez badago.

Erabiltzaileak onartzen du, beraz, web honen eduki guztiak edo batzuk erreproduzitzeak, banatzeak, merkaturatzeak, eraldatzeak, eta, oro har, beste edozein ustiapen motak, edozein prozeduraren bidez, Webgunearen titularraren edo horien titularraren jabetza intelektualeko eta/edo industrialeko eskubideak urratzen dituela.

Webgune honetako eduki guztiak, hala nola testuak, argazkiak, grafikoak, irudiak, ikonoak, teknologia, softwarea, diseinu grafikoa eta iturburu-kodeak, HERRIKO TABERNAren jabetzakoa den obra bat dira, eta ezin da ulertu erabiltzaileari horien gaineko ustiapen-eskubiderik eman zaionik, webgunea behar bezala erabiltzeko behar-beharrezkoa denetik harago.

Azken batean, webgune honetara sartzen diren erabiltzaileek edukiak bistaratu eta, hala badagokio, baimendutako kopia pribatuak egin ditzakete, baldin eta erreproduzitutako elementuak gero hirugarrenei lagatzen ez bazaizkie, sareetara konektatutako zerbitzariei instalatzen ez bazaizkie eta ustiatzen ez badira.

Era berean, webgunean agertzen diren marka, izen komertzial edo edozein motatako zeinu bereizgarri guztiak HERRIKO TABERNAren jabetzakoak dira, eta ezin da ulertu horren erabilerak edo sarbideak erabiltzaileari horien gaineko eskubiderik ematen dionik.

Debekatuta dago edukiak banatzea, aldatzea, lagatzea edo jendaurrean jakinaraztea, bai eta ustiapen-eskubideen titularrak berariaz baimendu ez duen beste edozein egintza ere.

Hiperesteka bat ezartzeak ez du esan nahi, inola ere, HERRIKO TABERNAren eta hura ezartzen den webgunearen jabearen artean harremanik dagoenik, ezta haren edukiak edo zerbitzuak onartu eta onartu direnik ere.

HERRIKO TABERNAk ez du bere gain hartzen erabiltzaile bakoitzak webgune honetan eskuragarri jarritako materialei ematen dien erabileraren erantzukizuna, ezta material horietan oinarrituta egiten dituen jarduketena ere.

ADINGABEEN DATUAK BILTZEA

HERRIKO TABERNAk ez die baimenik ematen 14 urtetik beherakoei beren datu pertsonalak emateko, ez zerbitzuak eskatzeko gaitutako web inprimakiak betez, ez harremanetarako formularioetan, ez mezu elektronikoak bidaliz.

PLUGINAK EDO SARE SOZIALETAKO OSAGARRIAK (hala badagokio)

Webgune honek Facebook, Twitter, Linkedin, Instagram eta You Tube bezalako sare sozialetako pluginak edo osagarriak integratzen ditu, plugin horiei dagokienez, webgunearen erabiltzaileak honako hau izan beharko du kontuan:

Sare sozialean erabiltzaile gisa erregistratuta badago eta Web Gunea bisitatzean sare sozial horietako edozeinetan saioa irekita badu, bere pluginetan “klik” egitean, sare sozialak Gunea bisitatu duela adierazten dion informazioa jasoko du. Gainera, sare sozial horretan duen erabiltzaile-profilari buruzko informazioa emango du (izena, e-maila, argazkia, etab.).

Sare sozialean erregistratuta ez badago, edo Webgunea bisitatzen duen bitartean saioa irekita ez badu, baliteke sare sozialak gutxienez bere IP helbidea jaso eta biltegiratzea.

 SARBIDEAN ETA ERABILERAN BERMEAK ETA ERANTZUKIZUNA BAZTERTZEA

Webgune honen edukia orokorra da eta helburu informatiboa baino ez du, eta ez du erabat bermatzen eduki guztietarako sarbidea, ez haren zehaztasuna, zuzentasuna, indarraldia edo gaurkotasuna, ez eta helburu jakin baterako egokitasuna edo erabilgarritasuna ere.

HERRIKO TABERNAk, ordenamendu juridikoak baimentzen duenera arte, baztertu egiten du honako hauetatik eratorritako era guztietako kalte-galerengatiko edozein erantzukizun:

• Webgunera sartzeko ezintasuna edo edukien egiazkotasunik, zehaztasunik, zehaztasunik eta/edo gaurkotasunik eza, bai eta transmititutako, zabaldutako, gordetako, eskura jarritako eta webgunearen edo eskaintzen diren zerbitzuen bidez eskuratu diren eduki mota guztietako akatsak eta akatsak izatea ere.

• Edukietan birusak edo bestelako elementuak egotea, sistema informatikoetan, dokumentu elektronikoetan edo erabiltzaileen datuetan aldaketak eragin ditzaketenak.

• Legeak, fede ona, ordena publikoa, trafikoaren erabilerak eta lege-ohar hau ez betetzea, webgunearen erabilera okerraren ondorioz.

Bereziki, eta adibide gisa, HERRIKO TABERNAk ez du bere gain hartuko hirugarrenen jardunen gaineko erantzukizunik, baldin eta eskubide hauek urratzen badituzte: jabetza intelektual eta industriala, enpresa-sekretuak, ohorerako, norberaren eta familiaren intimitaterako eta norberaren irudirako eskubideak, bai eta lehia desleialaren eta legez kontrako publizitatearen arloko araudia ere.

Era berean, HERRIKO TABERNAk ez du inolako erantzukizunik webgune honetatik kanpo dagoen eta gure webmasterrak zuzenean kudeatzen ez duen informazioari dagokionez. Webgune honetan agertzen diren esteken funtzioa erabiltzaileari webgune honek eskaintzen dituen edukiak zabaltzeko beste iturri batzuen berri ematea baino ez da. HERRIKO TABERNAk ez du bermatzen estekatutako guneen funtzionamenduaren edo irisgarritasunaren gaineko erantzukizunik; ez ditu gune horiek bisitatzea iradoki, gonbidatu edo gomendatzen, eta, beraz, ez da lortutako emaitzaren erantzule izango. HERRIKO TABERNAk ez du bere gain hartzen hirugarrenek hiperestekak ezartzearen gaineko erantzukizunik.

LEGEZ KONTRAKO JARDUERAK EGITEKO PROZEDURA

Edozein erabiltzailek edo hirugarrenek uste badu webguneko webguneetan edozein eduki edo/eta jarduera legez kanpokoa dela, jakinarazpen bat bidali beharko dio HERRIKO TABERNAri, behar bezala identifikatuz eta ustezko arau-hausteak zehaztuz.

ARGITALPENAK

Webgunearen bidez emandako informazio administratiboak ez du ordezten jatetxean bertan ematen den informazioan jasotakoa. Bat ez badatoz, webgunearen jabeak zerbitzuak ematen dituen lokalean bertan emandako edo azaldutako informazioan jasotako informazioa, gutuna, prezioak eta abar gailenduko dira. Webgune honetan eskuragarri dagoen informazioa gida gisa ulertu behar da, legezko baliorik gabe.

PRIBATUTASUN POLITIKA

Zure aldetik informazioa lortu behar duzunean, zure borondatez eta berariaz emateko eskatuko dizugu beti. Webguneko datuak biltzeko formularioen edo beste bide batzuen bidez bildutako datuak datu pertsonalen tratamendu batean sartuko dira, eta HERRIKO TABERNA arduratuko da tratamendu horretaz.

Erakunde horrek konfidentzialtasunez tratatuko ditu datuak, eskatutako zerbitzuak eskaintzeko soilik, 2016/679 EBko DBEOk, abenduaren 5eko 3/2018 Lege Organikoak eta 34/2002 Legeak, uztailaren 11koak, Informazioaren Gizarteko eta Merkataritza Elektronikoko Zerbitzuei buruzkoak, ezartzen dituzten lege- eta segurtasun-berme guztiekin.

HERRIKO TABERNAk ez ditu datuak lagako, ezta hirugarrenekin partekatuko ere, bere berariazko baimenik gabe.

Era berean, datuak ezabatu edo zuzenduko ditu zehaztugabeak, osatugabeak edo beren helbururako beharrezkoak edo egokiak izateari utzi diotenean, Datu Pertsonalak Babesteari buruzko 2016/679 EB DBEOn aurreikusitakoaren arabera.

Erabiltzaileak emandako baimena ezeztatu ahal izango du eta datuak eskuratzeko, zuzentzeko, ezabatzeko, mugatzeko, baliogabetzeko, aurkaratzeko eta lekualdatzeko eskubideak erabili ahal izango ditu, horretarako helbide honetara joz: HERRIKO TABERNA (harremanetarako helbidea edo pertsona), helbidea: Karmen kalea 34 31001 Iruñea, Nafarroa edo herriko@herriko.eus helbide elektronikoan edo datuak babesteko gure ordezkariaren arretarako dpo@gfmservicios.com  helbide elektronikoan, bere nortasuna egiaztatuz eta erabili nahi den eskubidea berariaz adieraziz.

SEGURTASUN-NEURRIAK

HERRIKO TABERNAk hartutako segurtasun-neurriak DBEOren 32. artikuluan ezarritakoaren arabera eskatzen direnak dira. Alde horretatik, kontuan hartuta teknikaren egoera, aplikazio-kostuak eta tratamenduaren izaera, irismena, testuingurua eta helburuak, bai eta pertsona fisikoen eskubide eta askatasunetarako probabilitate- eta larritasun-arrisku aldakorrak ere, HERRIKO TABERNAk ezarrita ditu arriskuari egokitutako segurtasun-maila bermatzeko neurri tekniko eta antolaketa-neurri egokiak.

Nolanahi ere, mekanismo nahikoak ezarri dira honako hauetarako:

• Tratamendu-sistemen eta -zerbitzuen konfidentzialtasuna, osotasuna, erabilgarritasuna eta erresilientzia iraunkorra bermatzea.

• Gorabehera fisiko edo teknikorik izanez gero, datu pertsonaletarako eskuragarritasuna eta sarbidea azkar berrezartzea.

• Tratamenduaren segurtasuna bermatzeko ezarritako neurri teknikoen eta antolamendukoen eraginkortasuna erregulartasunez egiaztatu, ebaluatu eta baloratzea.

• Datu pertsonalak seudonimizatu eta zifratu, hala badagokio.

HERRIKO TABERNAk 2016/679 EBko DBEOn, 3/2018 DBLOn eta gainerako araudi aplikagarrian eskatutako segurtasun-mailak hartzen ditu. Hala ere, ezin du bermatu sistemak erabat urraezinak direnik, eta, beraz, ez du bere gain hartzen hirugarrenek sistema informatikoetan, dokumentu elektronikoetan edo erabiltzailearen fitxategietan eragin ditzaketen aldaketek eragindako kalte-galeren erantzukizunik.

Gure webgunetik gure erakundekoak ez diren webguneetarako esteken bidez alde egitea erabakitzen badu, ez gara webgune horien pribatutasun-politiken erantzule izango, ezta horiek erabiltzailearen ordenagailuan gorde ditzaketen cookien erantzule ere.

Gure politika, posta elektronikoari dagokionez, jasotzeko eskatu dituzun komunikazioak bakarrik bidaltzea da.

Mezu horiek posta elektronikoz ez jasotzea nahiago baduzu, mezu horiek ezerezteko eta jasotzeari uko egiteko eskubidea baliatzeko aukera eskainiko dizugu, Informazioaren Gizarterako Zerbitzuei eta Merkataritza Elektronikoari buruzko 34/2002 Legearen III. tituluko 22. artikuluan xedatutakoarekin bat etorriz.

Gure Pribatutasun Politikari buruzko informazio gehiago nahi izanez gero, sartu esteka honetan:

APLIKATU BEHARREKO LEGERIA

Baldintza hauek Europako legediak arautuko ditu, eta, kasu horretan, kontrol-agintaritzaren, AEPDren eta indarrean dagoen Espainiako legediaren mende egongo da.

Gaztelania eta euskara izango dira erabiliko diren hizkuntzak.

948 22 28 28
Karmen kalea 34, 31001 Iruñea
herriko@herriko.eus
Aparkatzeko
PARKING SABA PLAZA DEL CASTILLO
6 minutura
2,60€/ordua - 16€ eguna
PARKING PLAZA DE TOROS
10 minutura
1,15€/ordua - 12€ eguna
IRUÑA PARKINA
10 minutura
1,15€/ordua - 12€ eguna